Skip to content

MESSINX

Produktivita • Kvalita • Spokojnosť

  • Slovenčina
  • Deutsch
  • English

MESSINX

Produktivita • Kvalita • Spokojnosť

  • Slovenčina
  • Deutsch
  • English
shutterstock_hlavny-obrazok_upraveny_4

O Nás

Spoločnosť MESSINX s.r.o. vznikla v roku 2006, so sídlom v Martine. Ponúkame služby v oblasti automobilovej a strojárskej výroby s profesionálnym prístupom. Naše služby vykonávame na základe dlhodobých rámcových zmlúv, ako aj jednorázových objednávok podľa požiadaviek obchodných partnerov, v režimoch JUST-IN-TIME, až po samotný outsorcing. Kvalita služieb, uspokojovanie potrieb a očakávaní obchodných partnerov je pre našu spoločnosť prvoradá. Vďaka vysoko kvalifikovaným zamestnancom a dlhodobým skúsenostiam v obore, dosahujeme vysokú produktivitu práce a maximálnu kvalitu výrobkov pre automobilový a strojársky priemysel.

shutterstock_hlavny-obrazok_upraveny_4

O Nás

Spoločnosť MESSINX s.r.o. vznikla v roku 2006, so sídlom v Martine. Ponúkame služby v oblasti automobilovej a strojárskej výroby s profesionálnym prístupom. Naše služby vykonávame na základe dlhodobých rámcových zmlúv, ako aj jednorázových objednávok podľa požiadaviek obchodných partnerov, v režimoch JUST-IN-TIME, až po samotný outsorcing. Kvalita služieb, uspokojovanie potrieb a očakávaní obchodných partnerov je pre našu spoločnosť prvoradá. Vďaka vysoko kvalifikovaným zamestnancom a dlhodobým skúsenostiam v obore, dosahujeme vysokú produktivitu práce a maximálnu kvalitu výrobkov pre automobilový a strojársky priemysel.

Služby

Montáž automobilových liniek

Montáž automobilových liniek

Realizujeme montáž výrobných liniek, skladanie a inštalácia komponentov pre výrobné linky. Odborné činnosti v oblasti pneumatiky, zámočníctva, zvárania, ustavovania liniek a ostatných odborných činností týkajúcich sa výstavby a montáže výrobných liniek.

100% Kontrola kvality dielov

100% Kontrola kvality dielov

Špecializujeme sa na 100% kontrolu kvality dielov v oblastiach dĺžkových, odchýlkových, uhlových a otvorových mier, optickú kontrolu povrchov dielov z rôznych materiálov, kontrolu funkčnosti dielov a kompletnosti zostáv. Pranie a balenie dielov u zákazníka.

Predmontáže automobilových komponentov

Predmontáže automobilových komponentov

Zabezpečujeme predmontáže komponentov v automobilovom priemysle na základe dodaných výkresov a potrebnej dokumentácie pre realizáciu predmontáží. Tieto činnosti vykonávame v režime JUST-IN-TIME vo vlastných priestoroch, alebo v priestoroch obchodného partnera.

Skladové hospodárstvo

Skladové hospodárstvo

Realizujeme všetky činnosti spojené so skladovým hospodárstvom. Preberanie zásielok, kontrola zásielok, zaskladnenie skladových položiek, vedenie skladových kariet, kompletná evidencia, vydávanie materiálov, zaúčtovanie vydaných materiálov, priebežné inventúry a ročné inventúry.

Zákazková výroba dielov

Zákazková výroba dielov

Zabezpečujeme zákazkovú výrobu strojárskych dielov v oblastiach sústruženie, frézovanie, brúsenie, zváranie a povrchová úprava kovov. Ostatné technologické postupy strojárskej výroby zabezpečujeme v kooperácii.

Služby

Montáž automobilových liniek

Montáž automobilových liniek

Realizujeme montáž výrobných liniek, skladanie a inštalácia komponentov pre výrobné linky. Odborné činnosti v oblasti pneumatiky, zámočníctva, zvárania, ustavovania liniek a ostatných odborných činností týkajúcich sa výstavby a montáže výrobných liniek.

100% Kontrola kvality dielov

100% Kontrola kvality dielov

Špecializujeme sa na 100% kontrolu kvality dielov v oblastiach dĺžkových, odchýlkových, uhlových a otvorových mier, optickú kontrolu povrchov dielov z rôznych materiálov, kontrolu funkčnosti dielov a kompletnosti zostáv. Pranie a balenie dielov u zákazníka.

Predmontáže automobilových komponentov

Predmontáže automobilových komponentov

Zabezpečujeme predmontáže komponentov v automobilovom priemysle na základe dodaných výkresov a potrebnej dokumentácie pre realizáciu predmontáží. Tieto činnosti vykonávame v režime JUST-IN-TIME vo vlastných priestoroch, alebo v priestoroch obchodného partnera.

Skladové hospodárstvo

Skladové hospodárstvo

Realizujeme všetky činnosti spojené so skladovým hospodárstvom. Preberanie zásielok, kontrola zásielok, zaskladnenie skladových položiek, vedenie skladových kariet, kompletná evidencia, vydávanie materiálov, zaúčtovanie vydaných materiálov, priebežné inventúry a ročné inventúry.

Zákazková výroba dielov

Zákazková výroba dielov

Zabezpečujeme zákazkovú výrobu strojárskych dielov v oblastiach sústruženie, frézovanie, brúsenie, zváranie a povrchová úprava kovov. Ostatné technologické postupy strojárskej výroby zabezpečujeme v kooperácii.

Certifikácia

Kontakt

ČSA 1, Martin, 036 01, Slovenská republika
mesing1@personalsq.sk
Martin +421 903 369 855
Bratislava +421 911 323 350