Informácie pre zamestnancov MESSINX s.r.o. z dôvodu epidémie koronavírusu (SARS-CoV-2)

 

Vážené zamestnankyne/zamestnanci,
Stránka www.messinx.sk bude od dnešného dňa 16.03. 2020 slúžiť ako informačný kanál pre aktuálne informácie ohľadom
koronavírusu.
V prípade nového upozornenia na webe www.messinx.sk Vám bude zaslaná správa na Vaše mobilné telefóny s upozornením na
aktuálne novinky na webe www.messinx.sk.