MESSINX

Produktivita • Kvalita • Spokojnosť

MESSINX

Produktivita • Kvalita • Spokojnosť

Automotive

O nás

Spoločnosť MESSINX s.r.o. vznikla v roku 2006, so sídlom v Martine. Ponúkame služby v oblasti automobilovej a strojárskej výroby s profesionálnym prístupom. Naše služby vykonávame na základe dlhodobých rámcových zmlúv, ako aj jednorázových objednávok podľa požiadaviek obchodných partnerov, v režimoch JUST-IN-TIME, až po samotný outsorcing. Kvalita služieb, uspokojovanie potrieb a očakávaní obchodných partnerov je pre našu spoločnosť prvoradá. Vďaka vysoko kvalifikovaným zamestnancom a dlhodobým skúsenostiam v obore, dosahujeme vysokú produktivitu práce a maximálnu kvalitu výrobkov pre automobilový a strojársky priemysel.

Automotive

O nás

Spoločnosť MESSINX s.r.o. vznikla v roku 2006, so sídlom v Martine. Ponúkame služby v oblasti automobilovej a strojárskej výroby s profesionálnym prístupom. Naše služby vykonávame na základe dlhodobých rámcových zmlúv, ako aj jednorázových objednávok podľa požiadaviek obchodných partnerov, v režimoch JUST-IN-TIME, až po samotný outsorcing. Kvalita služieb, uspokojovanie potrieb a očakávaní obchodných partnerov je pre našu spoločnosť prvoradá. Vďaka vysoko kvalifikovaným zamestnancom a dlhodobým skúsenostiam v obore, dosahujeme vysokú produktivitu práce a maximálnu kvalitu výrobkov pre automobilový a strojársky priemysel.

Služby

Montáž automobilových liniek

Montáž automobilových liniek

Realizujeme montáž výrobných liniek, skladanie a inštalácia komponentov pre výrobné linky. Odborné činnosti v oblasti pneumatiky, zámočníctva, zvárania, ustavovania liniek a ostatných odborných činností týkajúcich sa výstavby a montáže výrobných liniek.

100% Kontrola kvality dielov

100% Kontrola kvality dielov

Špecializujeme sa na 100% kontrolu kvality dielov v oblastiach dĺžkových, odchýlkových, uhlových a otvorových mier, optickú kontrolu povrchov dielov z rôznych materiálov, kontrolu funkčnosti dielov a kompletnosti zostáv. Pranie a balenie dielov u zákazníka.

Predmontáže automobilových komponentov

Predmontáže automobilových komponentov

Zabezpečujeme predmontáže komponentov v automobilovom priemysle na základe dodaných výkresov a potrebnej dokumentácie pre realizáciu predmontáží. Tieto činnosti vykonávame v režime JUST-IN-TIME vo vlastných priestoroch, alebo v priestoroch obchodného partnera.

Skladové hospodárstvo a logistika

Skladové hospodárstvo a logistika

Realizujeme všetky činnosti spojené so skladovým hospodárstvom. Preberanie zásielok, kontrola zásielok, zaskladnenie skladových položiek, vedenie skladových kariet, kompletná evidencia, vydávanie materiálov, zaúčtovanie vydaných materiálov, priebežné inventúry a ročné inventúry.

Zákazková výroba dielov

Zákazková výroba dielov

Zabezpečujeme zákazkovú výrobu strojárskych dielov v oblastiach sústruženie, frézovanie, brúsenie, zváranie a povrchová úprava kovov. Ostatné technologické postupy strojárskej výroby zabezpečujeme v kooperácii.

Služby

Montáž automobilových liniek

Montáž automobilových liniek

Realizujeme montáž výrobných liniek, skladanie a inštalácia komponentov pre výrobné linky. Odborné činnosti v oblasti pneumatiky, zámočníctva, zvárania, ustavovania liniek a ostatných odborných činností týkajúcich sa výstavby a montáže výrobných liniek.

100% Kontrola kvality dielov

100% Kontrola kvality dielov

Špecializujeme sa na 100% kontrolu kvality dielov v oblastiach dĺžkových, odchýlkových, uhlových a otvorových mier, optickú kontrolu povrchov dielov z rôznych materiálov, kontrolu funkčnosti dielov a kompletnosti zostáv. Pranie a balenie dielov u zákazníka.

Predmontáže automobilových komponentov

Predmontáže automobilových komponentov

Zabezpečujeme predmontáže komponentov v automobilovom priemysle na základe dodaných výkresov a potrebnej dokumentácie pre realizáciu predmontáží. Tieto činnosti vykonávame v režime JUST-IN-TIME vo vlastných priestoroch, alebo v priestoroch obchodného partnera.

Skladové hospodárstvo a logistika

Skladové hospodárstvo a logistika

Realizujeme všetky činnosti spojené so skladovým hospodárstvom. Preberanie zásielok, kontrola zásielok, zaskladnenie skladových položiek, vedenie skladových kariet, kompletná evidencia, vydávanie materiálov, zaúčtovanie vydaných materiálov, priebežné inventúry a ročné inventúry.

Zákazková výroba dielov

Zákazková výroba dielov

Zabezpečujeme zákazkovú výrobu strojárskych dielov v oblastiach sústruženie, frézovanie, brúsenie, zváranie a povrchová úprava kovov. Ostatné technologické postupy strojárskej výroby zabezpečujeme v kooperácii.

Certifikat_ISO_9001_14001_SK

Kontakt

ČSA 1, Martin 036 01
mesing1@personalsq.sk
Martin +421 903 369 855
Bratislava +421 911 323 350
GermanEnglish